• Nowe usługi 2012-12-04

  Wraz z ciągłym rozwojem naszej firmy poszerzyliśmy dla Państwa ofertę usług o:

  - Projektowanie

  - Usługi geodezyjne

  - Pełnienie funkcji Kierownika Budowy

  - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

  - Przeglądy techniczne budynków (roczne i pięcioletnie)

  - Świadectwa energetyczne

  - Opinie techniczne

  - Ekspertyzy budowlane

  - Przeglądy placów zabaw

  - Kosztorysowanie

  - Odbiory domów i mieszkań

« Powrót