Nadzory budowlane

Nasza firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Nasi specjaliści przeprowadzą Państwa przez skomplikowany proces budowlany "od projektu, aż po odbiór końcowy". W zakresie naszych usług inżynierskich wchodzą  między innymi:

- Projektowanie

- Usługi geodezyjne

- Pełnienie funkcji Kierownika Budowy

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

- Przeglądy techniczne budynków (roczne i pięcioletnie)

- Świadectwa energetyczne

- Opinie techniczne

- Ekspertyzy budowlane

- Przeglądy placów zabaw

- Kosztorysowanie

- Odbiory domów i mieszkań